Ga naar hoofdinhoud
(+31) 0573 280 198 info@alislah.nl

De Edele Koran

De Edele Koran is het heilige Woord van Allah ﷻ dat tot ons is gekomen, onvervalst en ongewijzigd. Het is onze levenslijn die ons dagelijks in contact brengt met onze Schepper ﷻ. Deze Woorden geven ons Leiding en duidelijke bewijzen van de Leiding en toont ons bovenal het onderscheid tussen de Waarheid en de valsheid.

﴾ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴿

سورة البقرة: آية 185

{De maand Ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en is de Onderscheider tussen de Waarheid en de valsheid}
(Surah Baqarah; vers 185)

Het memoriseren van de Koran is een onmisbare element in ons leven. Als je graag een Hafidh wilt worden en wilt horen bij een selecte groep moslims in Nederland die de Koran uit het hoofd hebben mogen leren, meld je dan nu aan voor één van de Koranopleidingen.

*Een Hafidh is een persoon die de gehele Koran heeft gememoriseerd.

Binnen ons kennisinstituut wordt de Edele Koran op de traditionele manier gedoceerd. Dit wordt aan de hand van Lawh of uit de Mushaf gedaan. Daarnaast kan de student een keuze maken om de Koran te memoriseren aan de hand van de twee verschillende Koranrecitatiestijlen ‘Warsh’ en/of ‘Hafs’.

Lawh is een houten schrijfplank waar de Koran op wordt geschreven en vervolgens gememoriseerd. Op deze manier wordt het geheugen dubbel getraind, middels schrijven en lezen. Dit maakt het memoriseren makkelijker.
Mushaf is de Edele Koran in Arabisch (zonder vertaling).

Ik wil mij aanmelden voor een voltijd Koran opleiding:

Dat kan! Binnen ons kennisinstituut bieden wij de mogelijkheid aan voor studenten om van maandag t/m vrijdag te memoriseren. De student heeft de mogelijkheid om gedurende de dag de Koran te memoriseren of in combinatie met school/werk in de avonduren van 18:00 t/m 20:00 uur zich hieraan te wijden. De memorisatie lessen worden verzorgd door één van onze erkende Koran docenten. Tijdens deze lessen wordt de nadruk gelegd op Tajwid en dusdanig gelet op de juiste uitspraak van de recitatie.

Ik wil mij aanmelden voor een deeltijd Koran opleiding:

Ook dit is uiteraard mogelijk! Elke zaterdag van 10:00 – 18:00 uur worden Koran memorisatie lessen verzorgd door onze erkende Koran docenten. Wij bieden de mogelijkheid voor zowel mannen als vrouwen om zich aan te melden voor deze onmisbare studie. Indien de student ook de zondag lessen volgt, dan is er uiteraard de mogelijkheid voor zowel mannen en vrouwen om te overnachten op locatie.

Daarnaast biedt ons instituut jou de mogelijkheid om te overnachten waarbij te allen tijde voor lunch en avondeten wordt gezorgd.

Toelatingseisen

 1. Bij voorkeur moet de student 17 jaar of ouder zijn.
 2. De student dient gedreven te zijn en zich te realiseren dat dit een studie is die toewijding en enige inspanning vergt.
 3. De student dient te behoren tot de Ahl Sunnah wal Djama’ah qua geloofsleer.
 4. Van de student wordt verwacht de huisregels te accepteren en zich te gedragen volgens de islamitische etiquette van een student van kennis.
 5. De student dient de Nederlandse taal machtig te zijn
 6. Het volgen van de deeltijdopleiding is mogelijk voor zowel broeders als zusters.
 7. Het volgen van de voltijdopleiding is alleen mogelijk voor broeders.

Kosten

Volg je een opleiding bij kennisinstituut Al Islah? Dan betaal je lesgeld. Afhankelijk van jouw studiekeuze zijn er verschillende tarieven. Onze tarieven zijn exclusief boekengeld en inclusief maaltijden en (eventuele) overnachting.

2023-2024
Voltijd de Edele Koran & voltijd Islamitische Wetenschappen (meer info) € 2000,-
Voltijd de Edele Koran (hele dag) € 1700,-
Voltijd de Edele Koran (18:00-20:00) € 1500,-
Deeltijd de Edele Koran € 500,-
Deeltijd de Edele Koran & deeltijd Islamitische Wetenschappen (meer info) € 1000,-

Het is mogelijk om de betaling te voldoen in 10 betalingstermijnen. Let op, de inschrijving is pas definitief als voor de aanvang van het collegejaar, de eerste drie maandelijkse termijnen van het lesgeld zijn overgemaakt.

Twijfel je over welk tarief voor jou geldt? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

*onze deeltijdopleiding is een aparte opleiding die losstaat van onze voltijd opleiding islamitische wetenschappen.

  Aanmeldformulier

  Ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding(en):

  De Edele Koran:

  Koran memorisatie deeltijd (elke zaterdag: 10:00 - 18:00 uur)Koran memorisatie voltijd (maandag t/m vrijdag)

  Islamitische Wetenschappen:

  Deeltijd (elke zondag: 11:00 - 18:00)Voltijd (maandag t/m vrijdag)

  Back To Top