Ga naar hoofdinhoud
(+31) 0573 280 198 info@alislah.nl

Islamitische Wetenschappen Deeltijd

De opleiding in het kort

Wij begrijpen goed dat, vanwege de overige maatschappelijke verplichtingen die een ieder heeft, het niet voor iedereen mogelijk is om doordeweeks islamitische kennis op te doen. Daarom bieden wij de deeltijdstudie “Islamitische Wetenschappen” aan.

Onze deeltijdopleiding Islamitische Wetenschappen is een unieke studie in de Benelux. Deze opleiding duurt zes jaar en wordt elke zondag van 11.00 tot 17.30, aangeboden op het kennisinstituut Al Islah te Lochem. Deze studie is onderverdeeld in drie niveaus, waarbij elk niveau twee studiejaren duurt. Het is mogelijk voor de student om te overnachten op locatie, waarbij alle facilitaire voorzieningen worden verzorgd. Deze opleiding is zowel voor mannen als vrouwen toegankelijk. Overnachting is mogelijkheid voor zowel broeders als zusters als men beide opleidingen van zaterdag en zondag wil volgen.

Na het voltooien van de complete studie beschikt de student over een brede en verdiepende kennis in de verschillende islamitische wetenschappen. De student beheerst het Arabisch en de rest van de gedoceerde vakken op een respectabel niveau, waarbij de student Arabische boeken zelfstandig begrijpend kan lezen. De student bezit grondige kennis over de islamitische geloofsleer en de jurisprudentie. Naast de kennis zal de student ook wat betreft de spiritualiteit op een niveau staan dat passend is voor een student van kennis.

Het eerste niveau: het eerste en tweede jaar

Op het eerste niveau zal veel aandacht worden besteed aan het Arabisch, de basiskennis van de jurisprudentie en geloofsleer. In het eerst en tweede jaar van de opleiding zal Nederlands de voertaal zijn. Na het eerste jaar heeft de student een goed begrip van de basiskennis en zal in het tweede jaar dieper op de stof worden ingegaan.

Vakken

 • Arabisch
 • Fiqh
 • Aqieda
 • Tazkiyah

Het tweede niveau: het derde en vierde jaar

Op niveau twee gaan we over op Arabisch lesmateriaal. De voertaal is nog wel Nederlands, maar het lesmateriaal zal hoofdzakelijk in het Arabisch zijn. We zullen de vakken Arabisch en Fiqh op niveau twee gaan behandelen. Daarnaast duiken we dieper in de islamitische wetenschappen met de (nieuwe) vakken Oesoel al Fiqh en Hadieth.

Vakken

 • Arabisch
 • Fiqh
 • Oesoel al Fiqh
 • Hadieth

Het derde niveau: het vijfde en zesde jaar

De student maakt kennis met de nieuwe vakken Oloem al Koran en Tafsier. De wetenschappen van de Koran staan centraal op dit niveau. Verschillende onderdelen uit de Koran worden behandeld. Daarnaast worden er ook nieuwe hoofdstukken behandeld in Fiqh, namelijk het gezinsrecht en al mu’amalaat. De student heeft na afronding van het derde niveau grondige kennis van de islamitische geloofsleer, jurisprudentie en is tevens in staat om Arabische boeken zelfstandig begrijpend te lezen.

Vakken

 • Arabisch
 • Fiqh
 • Oloem al Koran
 • Tafsier

Toelatingseisen

 1. Bij voorkeur moet de student 17 jaar of ouder zijn.
 2. De student dient gedreven te zijn en zich te realiseren dat dit een studie is die toewijding en enige inspanning vergt.
 3. Van de student wordt verwacht de huisregels te accepteren en zich te gedragen volgens de islamitische etiquette van een student van kennis.
 4. De student dient te behoren tot de Ahl Sunnah wal Djama’ah qua geloofsleer.
 5. De student dient de Nederlandse taal machtig te zijn.
 6. Het volgen van de deeltijdopleiding is mogelijk voor zowel broeders als zusters.
 7. Voorafgaand aan de inschrijving zal er een intakegesprek plaatsvinden in het instituut.

Kosten

Volg je een deeltijd opleiding bij kennisinstituut Al Islah? Dan betaal je lesgeld. Afhankelijk van jouw studiekeuze zijn er verschillende tarieven. Onze tarieven zijn exclusief boekengeld en inclusief maaltijden en (eventuele) overnachting.

2023-2024
Deeltijd de Edele Koran € 500,-
Deeltijd Islamitische Wetenschappen € 700,-
Deeltijd de Edele Koran & Islamitische Wetenschappen € 1000,-

Het is mogelijk om de betaling te voldoen in 10 betalingstermijnen. Let op, de inschrijving is pas definitief als voor de aanvang van het collegejaar, de eerste drie maandelijkse termijnen van het lesgeld zijn overgemaakt.

Twijfel je over welk tarief voor jou geldt? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

*onze deeltijdopleiding is een aparte opleiding die losstaat van onze voltijd opleiding islamitische wetenschappen.

  Aanmeldformulier

  Ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding(en):

  De Edele Koran:

  Koran memorisatie deeltijd (elke zaterdag: 10:00 - 18:00 uur)Koran memorisatie voltijd (maandag t/m vrijdag)

  Islamitische Wetenschappen:

  Deeltijd (elke zondag: 11:00 - 18:00)Voltijd (maandag t/m vrijdag)

  Back To Top