Ga naar hoofdinhoud
(+31) 0573 280 198 info@alislah.nl

Islamitische Wetenschappen Voltijd

De opleiding in het kort

Onze voltijdopleiding Islamitische Wetenschappen is een unieke studie in de Benelux. Deze opleiding duurt zes jaar en wordt in seminarie-vorm aangeboden op het kennisinstituut Al Islah te Lochem. Dat houdt in dat de student kan overnachten op locatie, waarbij voor alle facilitaire voorzieningen worden gezorgd.

Na het voltooien van deze opleiding zal de student over een graad van hoger onderwijs beschikken dat qua kennisniveau vergelijkbaar is met de bachelorgraad van een geaccrediteerde islamitische opleiding.

Afhankelijk van de ontwikkeling en interesses van de student, zal het afronden van deze studie de student de mogelijkheden bieden om te opereren als theoloog, imam, geestelijke verzorger, islamitisch onderzoeker en in andere functies van gelijke aard.

1e jaar

In het eerste jaar staat het bestuderen en memoriseren van de heilige Koran centraal. Op basis van de capaciteiten van de student zal er een persoonlijk schema worden opgesteld en zal de student geleidelijk zijn weg leren vinden bij het memoriseren van het Woord van Allah. Gedurende het eerste jaar gaan we daarnaast werken aan het creëren van een woordenschat van de Arabische taal. Deze woordenschat zullen we verder gaan gebruiken bij het bestuderen van de verschillende fiqh (jurisprudentie) onderwerpen volgens de vier erkende wetscholen. Hierbij zal de nadruk liggen op de fiqh onderwerpen reinheid en gebed en het leren van verschillende smeekbeden (dua’s).

Vakken

 • De Edele Koran
 • Exegese
 • Hadieth
 • Grammatica
 • Syntaxis
 • Expressie en Zinsconstructie
 • Biografie v/d Profeet (ﷺ)
 • Jurisprudentie
 • Tajwied
 • Geloofsleer
 • Tazkiah

2e jaar

We zullen dit jaar de Fiqh-onderwerpen van hadj, zakaat en vasten bestuderen. Dit jaar gaan we ook aan de slag met ethiek en zullen we dieper in de grammatica van de Arabische taal en syntaxis duiken. In het tweede jaar wordt het leren van jurisprudentie-aanbidding volgens de leer van de eigen wetschool (één van de vier wetscholen) bestudeerd. Daarnaast dient de student de richtlijnen te volgen voor het memoriseren van de Koran en Ahadieth conform de studiewijzer.

Vakken

 • De Edele Koran
 • Exegese
 • Hadieth/ Tazkiah
 • Hadieth Wetenschappen
 • Grammatica
 • Syntaxis
 • Expressie en Zinsconstructie
 • Biografie v/d Profeet (ﷺ)
 • Jurisprudentie
 • Tajwied
 • Geloofsleer

3e jaar

In het derde jaar beginnen we met het bestuderen van de vakken Retoriek en Logica. Ook blijven we verder werken aan de Arabische grammatica en Syntaxis (gedurende de gehele studie). In het derde jaar staat de bestudering van de Fiqh-onderwerpen omtrent het huwelijk centraal. De bestudering en memorisatie van de Edele Koran zal op het niveau van het derde leerjaar doorgaan.

Vakken

 • De Edele Koran
 • Exegese
 • Koran Wetenschappen
 • Hadieth/ Tazkiah
 • Hadieth Wetenschappen
 • Grammatica
 • Oesoel al Fiqh
 • Retoriek
 • Jurisprudentie
 • Tajwied
 • Geloofsleer
 • Logica

4e jaar

Het memoriseren van de Edele Koran wordt voortgezet op basis van het schema van de studiewijzer op het niveau van het vierde jaar. Daarnaast zal het memoriseren van de Moetoen die behoren tot het niveau van het vierde jaargang. Daarbij wordt kennisgemaakt met de Arabische literatuur, en zal in dit vierde jaargang dieper in worden gegaan op de verschillende groeperingen en wereldreligies.

Vakken

 • De Edele Koran
 • Exegese
 • Hadieth
 • Grammatica
 • Arabische Literatuur
 • Oesoel al Fiqh
 • Retoriek
 • Jurisprudentie
 • Geloofsleer
 • Logica

5e jaar

In het vijfde leerjaar zal de student de memorisatie van de Edele Koran afronden. Daarnaast worden verschillende wetsbepalingen (Ayatul Ahkaam en Ahadieth Al Ahkaam) behandeld. Ook zullen we de memorisatie van Al-Alfiyya van Ibn Malik in het vijfde leerjaar voltooien. Voor Fiqh zullen we onder andere de verschillen tussen de vier erkende islamitische wetscholen bestuderen.

Vakken

 • De Edele Koran
 • Ayatul Ahkaam (De verzen van wetsbepalingen)
 • Ahadieth Al Ahkaam (De ahadieth van wetsbepalingen)
 • Grammatica
 • Arabisch Literatuur
 • Al Fiqh Al Moqaaraan (Jurisprudentie van vergelijkingen)
 • Al Khitabah wal Ilqaae (Preekkunst en presenteren)
 • Oesoel al Fiqh
 • Tazkiah
 • Al Mawaqiet
 • Al Qawaied al Fiqhiyah

6e jaar

Dit is het laatste jaar van de opleiding Islamitische Wetenschappen en zal voornamelijk in het teken staan van het voordragen van de ahadieth. In dit jaar zullen de zes bekende boekwerken van hadieth worden behandeld. De student zal al de overleveringen van de zes boekwerken van hadieth doornemen op een reciterende manier. De Sheikh zal gedurende het overleveren de benodigde inleidingen en uitleg geven. Dit zal de student een goed en begrijpend inzicht geven over de manier die elke Muhadith in zijn boekwerk van hadieth heeft gehanteerd. Uiteindelijk zal de student een onderdeel worden van de ketenoverleveraars van die zes boekwerken tot aan de Heilige Profeet (ﷺ). De student rondt de opleiding af middels het schrijven van een afstudeerscriptie met een onderwerpkeuze die ten gunste dient te zijn van onze Nederlandse samenleving.

Vakken

 • De Edele Koran
 • Sahih al Bukharie
 • Sahih Muslim
 • Sunan Abi Dawud
 • Sunan Tirmidie
 • Sunan Nassa’ie
 • Sunan Ibn Majah
 • Ashama’il Al Mohammadiyah
 • Afstudeeronderzoek

Ben je enthousiast geworden en wil je je zo snel mogelijk inschrijven voor deze prestigieuze opleiding? Meld je dan nu aan middels het invullen van het onderstaand aanmeldformulier.

Toelatingseisen

 1. Kennisinstituut Al Islah biedt deze studie aan studenten die niet meer leerplichtig zijn en hun minimale startkwalificatie hebben behaald. Bij voorkeur moet de student beschikken over minimaal een havo-denkniveau.
 2. De student dient zich te realiseren dat dit een intensieve studie is die veel toewijding en inspanning vergt.
 3. Van de student wordt verwacht dat hij de huisregels accepteert en zich gedraagt volgens de islamitische etiquette van een student van kennis.
 4. Om te starten met het eerste jaar van de opleiding dient de student het voorbereidende jaar met succes afgerond te hebben.
 5. De student dient te behoren tot de Ahl Sunnah wal Djama’ah qua geloofsleer.
 6. De student dient de Nederlandse taal machtig te zijn. Indien het taalniveau van de student tekort schiet, is het aan de student zelf om stappen te ondernemen om zichzelf bij te scholen.

Kosten

Volg je een opleiding bij kennisinstituut Al Islah? Dan betaal je lesgeld. Afhankelijk van jouw studiekeuze zijn er verschillende tarieven. Onze tarieven zijn exclusief boekengeld en inclusief maaltijden en (eventuele) overnachting.

2023-2024
Voltijd de Edele Koran & voltijd Islamitische Wetenschappen € 2000,-

Het is mogelijk om de betaling te voldoen in 10 betalingstermijnen. Let op, de inschrijving is pas definitief als voor de aanvang van het collegejaar, de eerste drie maandelijkse termijnen van het lesgeld zijn overgemaakt.

Twijfel je over welk tarief voor jou geldt? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Let op: de inschrijving dient voor 12 juli 2023 te worden afgerond.

  Aanmeldformulier

  Ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding(en):

  De Edele Koran:

  Koran memorisatie deeltijd (elke zaterdag: 10:00 - 18:00 uur)Koran memorisatie voltijd (maandag t/m vrijdag)

  Islamitische Wetenschappen:

  Deeltijd (elke zondag: 11:00 - 18:00)Voltijd (maandag t/m vrijdag)

  Back To Top