Ga naar hoofdinhoud
(+31) 0573 280 198 info@alislah.nl
Persbericht

12 maart 2024

Na een onderzoeksperiode van 7 weken heeft het bestuur van Al Islah het besluit genomen dat sheikh Said El Mokadmi zijn werkzaamheden zal hervatten.

Dit in overleg met de onderzoekscommissie. De verdere ontwikkelingen over de uitkomst van het onderzoek zal ter zijner tijd gedeeld worden.

Persbericht

18 januari 2024

Naar aanleiding van een aantal aantijgingen tegen het Al Islah kennisinstituut en jegens de rol van Sheikh Said el Mokadmi bij Al Islah, heeft het overige bestuur van het instituut het besluit genomen om een onafhankelijke onderzoekscommissie aan te stellen om deze aantijgingen te onderzoeken.

De onderzoekscommissie zal volledig bestaan uit externe leden van de Islamitische gemeenschap, waarbij Sheikh Ahmad Yilmaz zal optreden als voorzitter. Elk commissielid is in het bezit van verschillende disciplines en expertise ten behoeve van het onderzoek. De onderzoekscommissie is onpartijdig, onafhankelijk en draagt met haar deskundigheid de verantwoordelijkheid voor een gedegen onderzoek.
De commissie zal na het onderzoek in een eindrapport haar bevindingen presenteren aan het bestuur van het Al Islah kennisinstituut.

Gedurende het onderzoek zal Sheikh Said el Mokadmi zijn bestuursfunctie als voorzitter niet langer bekleden en zal hij zijn werkzaamheden bij kennisinstituut Al Islah stopzetten in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. Daarnaast verleent hij zijn volledige medewerking aan het onderzoek.

Als kennisinstituut is het voor ons uiterst belangrijk dat wij onze activiteiten op een transparante en verantwoorde wijze uitvoeren. Wij houden u dan ook op de hoogte van de uitkomst van dit onderzoek en de vervolgstappen die op basis daarvan genomen zullen worden.

—- EINDE BERICHT —-

Persbericht

15 maart 2020

Advies richtlijnen dagelijkse gezamenlijke gebeden en vrijdaggebed

Vanuit het Islamitisch Kennisinstituut Al Islah willen wij benadrukken dat de huidige situatie waarin ons land verkeert ons aan het hart gaat. De islamitische samenleving heeft afgelopen vrijdag 13 maart 2020 de adviezen van het RIVM opgevolgd. Grote bijeenkomsten en het vrijdaggebed zijn geminimaliseerd of hebben niet plaatsgevonden. In slechts enkele dagen is de situatie van ons land weer veranderd en zo ook de richtlijnen. Al Islah heeft de afgelopen dagen te maken gehad met moskeebesturen en bezorgde individuen die advies vragen hoe om te gaan met de vrijdaggebeden en de dagelijkse gezamenlijke gebeden.

Vanwege de aangescherpte maatregelen en adviezen, gegeven door het Kabinet op 15 maart 2020, is het voor moskeeën belangrijk om geen onnodige situaties te creëren waarin het coronavirus (COVID-19) verder verspreid kan worden.

Met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen is het momenteel niet verantwoord om de gebeden op de gewoonlijke wijze in moskeeën te houden. Dit geldt voor zowel de vrijdaggebeden als de 5 dagelijkse gezamenlijke gebeden.

Bovenstaande is volledig in lijn met onze islamitische leer. Allah ﷻ geeft ons een duidelijke richtlijn mee dat wij onszelf niet in gevaar mogen brengen.

(En besteedt voor Allah’s zaak en werp jezelf niet in de vernieling en verricht goede daden. Waarlijk, Allah heeft weldoeners lief.) surah al baqarah -195

Ten tijde van de Profeet ﷺ was er sprake van zware regenval en de Profeet ﷺ beval de muadhin oproep te doen dat de mensen het gebed in hun huiselijke omgeving moesten verrichten. Volgens de overgrote meerderheid van de geleerden onder de wetscholen is het bijwonen van de gezamenlijke gebeden sterk aanbevolen. Echter, het waarborgen van ons leven en gezondheid is een verplichting. Daarom krijgt het waarborgen van leven en gezondheid voorrang boven de gezamenlijke gebeden in de moskeeën. De 5 dagelijkse gebeden kunnen nu thuis verricht worden, individueel of gezamenlijk met gezinsleden. Het minimale aantal voor het gezamenlijke gebed is 2 personen met consensus hierin onder de wetscholen.

Wij begrijpen dat dit heel ingrijpend zal zijn. Het is dan ook aan de moskeebesturen om dit op een goede manier uit te leggen aan hun achterban, zodat het duidelijk is voor de gebedsgangers dat deze maatregelen getroffen worden ter bescherming van onze volksgezondheid, waardoor tevens het behagen van Allah ﷻ verkregen wordt.

In het geval dat bepaalde moskeeën deze maatregel voorlopig nog niet willen toepassen, adviseren wij dat de gezamenlijke gebeden volbracht worden waarbij de afstand tussen de individuen in één rij minimaal 1 tot 1,5 meter afstand bedraagt, conform de richtlijnen van de regering.

Voor de moskeeën die de maatregelen wel toepassen, adviseren wij ook de besturen om de religieuze gemeenschappelijke verplichting (fard kifaya) wel te vervullen. Dit is mogelijk door met een minimaal aantal mensen de vrijdaggebeden en gezamenlijke gebeden te verrichten.

Dit kan door de richtlijnen van de Hanafi wetschool aan te houden. Het vrijdaggebed kan hierdoor met 3 gebedsgangers, exclusief de imam, volbracht worden. Bijvoorbeeld de imam en 3 bestuursleden.

Wat betreft de dagelijkse gezamenlijke gebeden, deze kunnen verricht worden door 2 personen. In de adhaan van de moskee is het aanbevolen om op te roepen dat de mensen hun gebeden thuis moeten bidden.

Hiermee worden deze verplichte rituelen, die in een islamitische gemeenschap fundamenteel aanwezig behoren te zijn, gerealiseerd en gewaarborgd. Immers het realiseren van de adhaan, het vrijdaggebed en de gezamenlijke gebeden is de verplichte verantwoordelijkheid van elke islamitische deelgemeenschap. Op de hierboven beschreven manier is het met inachtneming van de huidige situatie alsnog haalbaar om aan onze verplichtingen te voldoen, Alhamdulilah!

Gezien de verregaande maatregelen van de overheid, lijkt dit ons de correcte en verantwoorde manier van handelen. Mochten de maatregelen nog verder gaan, dusdanig dat er sprake zal zijn van een volledige lockdown, dan zijn de moslims ook verplicht dit te volgen.

Wij hopen met dit advies duidelijkheid te hebben gegeven aan onze moslimgemeenschap betreffende het vrijdaggebed en de dagelijkse gezamenlijke gebeden.

Moge Allah ﷻ ons allen in gezondheid en geloof behoeden en beschermen, Amien!

Wa Allaho A’lam.

Stichting Al Islah
Sharia Raad

Persbericht

13 maart 2020

As-Salaamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Helaas moeten wij u mededelen dat de fysieke weekendlessen van zaterdag 14 maart en zondag 15 maart 2020 niet doorgaan. Dit in het kader van het dringende advies van de regering om bijeenkomsten van meer dan 100 personen niet te laten plaatsvinden vanwege de mogelijke verspreiding van het Coronavirus. In het weekend komen studenten vanuit verschillende delen van Nederland, waaronder ook uit regio’s met een verhoogd risico. Dit is mede een overweging waardoor wij tot dit besluit zijn gekomen.

Het is voor ons tevens een religieuze plicht als Islamitisch Kennisinstituut in Nederland om maatregelen te treffen die verspreiding van een epidemie/pandemie tegengaan.

Onze heilige Profeet ﷺ zegt hierover: “Wanneer jullie kennis ervan hebben dat het (epidemie) aanwezig is in een (bepaald) gebied, ga er dan niet heen! En wanneer jullie je in een gebied bevinden waar het (epidemie) aanwezig is, verlaat dat gebied dan niet om het te ontvluchten.” Imaam Boekhari & Imaam Moslim.

Moge Allah ﷻ ons allen in gezondheid en geloof behoeden en beschermen, Ameen!

Bij verdere ontwikkelingen zullen er ook mededelingen volgen.

Wij hopen hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via onze e-mail: info@alislah.nl.

Het bestuur van Stichting Al Islah.

Persverklaring

13 september 2019

Diverse media hebben opnieuw aandacht voor de activiteiten van Al Islah, iets wat samenhangt met enkele negatieve mediaberichten in de afgelopen jaren. Deze berichten bevatten steeds feitelijke onjuistheden. Wij nemen afstand van de publicaties van onder andere Trouw en EenVandaag.

We herkennen ons niet in het beeld dat in 2017 is geschetst door vier ouders; wel in het beeld van vele andere ouders. Al Islah is bovendien geen salafistische organisatie, zoals beweerd werd in EenVandaag.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Islam een verrijking is voor onze samenleving, mits we de traditionele islamitische methodiek van de vier wetscholen aanhouden. Dit is de weg naar verdraagzaamheid, begrip, harmonie, verbinding en eensgezindheid. Om die reden is het volgens ons van belang om deze methodiek te verkondigen. Daarmee wordt naar onze overtuiging een bijdrage geleverd aan het samenleven in de multiculturele Nederlandse samenleving.

Meer informatie over Sheikh Said el Mokadmi vindt u op zijn website, Facebookpagina en YouTube-kanaal. Indien u meer wilt weten over Al Islah verwijzen we naar de website. Alle lezingen zijn online te bekijken. Wij zijn een transparante organisatie die haar deuren te allen tijde open heeft staan voor alle mede-Nederlanders, ongeacht afkomst of oriëntatie. Voelt u zich alstublieft vrij om ons ter kennismaking te bezoeken.

Back To Top